מיסוי מקרקעין

כל עסקה שמתבצעת בתחום הנדל"ן והמקרקעין חייבת בדיווח לרשויות המס.

בטרם ביצוע כל עסקה במקרקעין, חשוב ביותר לבצע תכנון מס אופטימלי וזאת על מנת להיערך מראש למסים העשויים לחול על הרוכש או המוכר זכות במקרקעין. לעתים, תכנון מס והיערכות לחשיפה לתשלומי מסים עשויה להפחית את הכדאיות הכלכלית בביצוע עסקה.

משרד עו"ד ענת קציר מבצע בדיקת היבטי מס ותכנונו בעסקאות המקרקעין השונות כגון: מס שבח מקרקעין במכירת דירות וזכויות במקרקעין, מס רכישה ברכישת דירות וזכויות במקרקעין, טיפול בחובות מס רכוש וכן השגות על שומות בפני רשויות המס.

להתייעצות עם עורך דין המתמחה ברכישת דירה צרו קשר.