האם כדאי להקים חברה

במקרים רבים בוחרים אנשים לנהל את השירותים שהם מעניקים ואת עסקיהם באמצעות חברה. לניהול עסק באמצעות חברה רשומה קיימים יתרונות רבים :

שיקולי מס

יתרון מרכזי הוא החיסכון האפשרי בתשלומי המס. בתנאים מסוימים, מי שיקים חברה בע"מ לצורך מתן שירותים יוכל לחסוך כסף רב באמצעות ניהול נכון וביצוע תכנון מס מקדים, לרבות חסכון בתשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות, וזאת בהשוואה לסכומים שהיה עליו לשלם בתור שכיר או עוסק מורשה שאינו חברה.

הגבלת אחריות בעלי המניות

מלבד שיקולי המס, הפעילות כחברה מקנה יתרון בהגבלת האחריות החלה על בעלי המניות כלפי הנושים של העסק. כלומר, העובדה כי החברה היא "בעירבון מוגבל" מאפשרת במקרה של התמוטטות או קריסה כלכלית של החברה, כי בעלי המניות בחברה יהיו חבים בחובות החברה רק עד לגובה ההון המושקע בחברה. דהיינו, נושים של החברה לא יוכלו לפנות לבעלי המניות של החברה בדרישה לפרוע חובות גבוהים יותר מגובה הון המניות, אך זאת יתקיים, רק אם בעלי המניות פעלו בתום לב, ביושר ולא במרמה.

תדמית ומיתוג העסק

יתרון חשוב ולא מבוטל, הוא התדמית והמיתוג שהקמת חברה נותנת לעסק. נהוג, כי עסקים גדולים ורציניים מנוהלים באמצעות חברה בע"מ. נותן שירותים שעסקיו מאוגדים בחברה, לרוב מעניק את הרושם ללקוחותיו של בעל עסק רציני, מבוסס ובעל ניסיון.

אופן הקמת החברה

הליך הקמת חברה הינו הליך פשוט, כל אדם רשאי לייסד חברה בתנאי שמטרתה היא עיסוק חוקי בלבד. לחברה אף יכול להיות בעל מניות יחיד אשר יכול למכור, או להעביר את מניותיו לאדם אחר. לכל חברה ישנו תקנון אשר מסדיר את הנושאים הבאים: שם החברה, מטרת פעילותה, פרטים בדבר הון המניות, מידע בדבר הגבלת האחריות של בעלי המניות, וכן מידע נוסף כגון זכויות וחובות של בעלי המניות, ואופי ניהול החברה.

גיוס משקיעים וקבלת הלוואות

לחברה בע"מ קיימת גמישות בגיוס משקיעים וקבלת הלוואות, דבר שבדרך כלל קשה ומורכב יותר כאשר המעוניין במשקיעים או הלוואה הוא אדם עצמאי. כמו כן, החברה מאפשרת מיזוגים עם חברות נוספות וצירוף בעלי מניות.

העברת עסק בירושה

חברה בע"מ הינה ישות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה ולכן תחיה לעולם (אלא אם בעלי המניות יחליטו על פירוקה), כך שבבוא העת יהיה ניתן להעביר את העסק ליורשים באמצעות העברת מניות החברה לידיהם באופן פשוט ולא מסובך.

עד כה, מניתי את היתרונות בניהול עסק כחברה, אולם, קיימים גם חסרונות בהליך זה:

הרמת מסך התאגדות החברה

במקרים בהם תתמודד חברה עם תביעה משפטית, בתנאים חריגים, יוכל בית המשפט להורות על הרמת מסך התאגדות החברה, דהיינו, חיוב נושאי משרה בחברה בחובותיה ופעולותיה של החברה מעבר לגובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם.

עלויות

עלות רישום חברה אצל רשם החברות עומדת כיום על סך של כ-2614 ₪ (נכון לשנת 2018), אולם הוצאה זו הינה הוצאה חד פעמית אשר יש לשלמה עם הקמת החברה. כמו כן, קיים תשלום קבוע של אגרה שנתית שעלותו כ-1200 ₪ בשנה (נכון לשנת 2018) גם אם החברה אינה פעילה.

לסיכום

למרות החסרונות המנויים לעיל, אין חולק כי קיימים יתרונות רבים בניהול עסק באמצעות חברה בע"מ, ועל כן ממליץ משרדי לבעלי עסקים שמתנהלים באופן עצמאי לשקול הקמת חברה בע"מ. מוטב יהיה להתייעץ עם רואה חשבון מומחה בדיני המס לביצוע תכנון מס אופטימלי ובדיקת כדאיות ההתאגדות לחברה בע"מ מבחינת תשלומי המיסים.

אולי תתעניינו גם לדעת מהו פירוק חברה מרצון?

אולי תתעניינו במידע מקצועי גם בנושאים הבאים:

חוק שכירות הוגנת

בין משכירי דירות לבין שוכרים קיימים פערי כוחות בלתי הוגנים. את העוול הזה ניסה המחוקק

קרא עוד ←

זכרון דברים לרכישת דירה

לפני עסקה של רכישת דירה, יש הנוהגים לחתום על זכרון דברים. זהו מעין מסמך מקדים

קרא עוד ←

הסתלקות מירושה

לכל יורש, אם על פי צוואה ואם על פי דין, ישנה הזכות להחליט לוותר על

קרא עוד ←