הוצאת צו ירושה

צו ירושה מסדיר את חלוקת רכושו של מי שנפטר אם לא ערך צוואה. לחילופין, צו ירושה יסדיר את רכושו של מי שביצע עריכת צוואה, אך זו נפסלה במסגרת התנגדות לצוואה. צו ירושה נדרש לשם חלוקת הרכוש בין היורשים, ובלעדיו לא ניתן יהיה לחלק את העזבון. לשם קבלת הצו, יש להגיש בקשה בכתב אל הרשם לענייני ירושה או אל בית הדין הרבני.

ירושה על פי דין

בעת פטירתו של אדם, רכושו עובר ליורשים שלו. מי הם היורשים? אם הנפטר הותיר אחריו צוואה, היורשים הם מי שהוא קבע בצוואתו. בהעדר צוואה, יחול הסדר הנקרא בשם ירושה על פי דין, והיורשים הם קרובי משפחתו של המנוח, על פי הסדר הכתוב בחוק הירושה.

כך למשל, הראשונים לרשת הם בן הזוג והילדים של הנפטר. בן הזוג מקבל את כל המטלטלין ומחצית מיתר הירושה. את המחצית השנייה מקבלים הילדים ומתחלקים בה שווה בשווה. אם הנפטר הותיר אחריו ילדים אך לא בן זוג, מתחלק כל העזבון שווה בשווה בין הילדים. אם ישנו בן זוג אך ללא ילדים, מתחלקת הירושה שווה בשווה בין בן הזוג ובין הורי המנוח או אחיו ואחיותיו וכך הלאה.

לאן תוגש הבקשה?

כאמור בפתח הדברים, בקשה להוצאת צו ירושה ניתן להגיש לאחד משני גורמים: הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני. ההליך שונה באופן מהותי בין השניים ולכן כדאי לפנות בעניין זה לעורך דין מומחה, אשר יחווה דעתו לאן כדאי להגיש את הבקשה ויטפל בהליך עבור היורשים.

כך למשל, אל הרשם ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון ללא כל צורך בהתייצבות ואילו בבית הדין הרבני אין הגשה מרחוק ויש צורך להתייצב לדיון. לעומת זאת, אם תוגש התנגדות למתן הצו, הרשם לענייני ירושה יידרש להעביר את ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה ואילו בית הדין הרבני רשאי לדון בה.

לבקשה יש לצרף מספר מסמכים ואלו זהים בין אם הבקשה מוגשת לרשם ובין אם לבית הדין, ביניהם: תעודת פטירה או בקשה להוכחת מוות של המוריש, תצהיר מאומת על ידי עורך דין, אישור על משלוח הודעה ליתר היורשים בדבר הגשת הבקשה ועוד.

התנגדות לצו ירושה

כאשר מוגשת בקשה למתן צו ירושה, מתפרסמת הודעה על כך בעיתון יומי. זאת כדי לאפשר לכל המעוניין בכך להגיש התנגדות למתן הצו.

מי דן בהתנגדות? כאמור מעלה, אם הבקשה הוגשה לרשם לענייני ירושה, יעביר הוא את התיק לבית המשפט לענייני משפחה, משום שהוא אינו  מוסמך לדון בהתנגדויות.

אם הבקשה לצו ירושה הוגשה אל בית הדין הרבני, הוא זה אשר ידון בה. אחת הסיבות העיקריות להגשת התנגדות לצו ירושה היא במקרה שבו המנוח הותיר אחריו צוואה.

ככל שיצליח המתנגד לצו הירושה, להוכיח כי מדובר בצוואה אותנטית של הנפטר, הרי שההתנגדות תתקבל, הבקשה לצו ירושה תידחה, והעזבון יחולק על פי הקבוע בצוואה ולא על פי סדר הירושה שבחוק.

הוצאת צו ירושה - יש צורך בפנייה לעורך דין?

כל יורש רשאי להגיש באופן עצמאי בקשה להוצאת צו ירושה, אולם היות שמדובר בצו משפטי, בעל חשיבות כלכלית רבה, הכרחי למסור את הטיפול בעניין לעורך דין המתמחה בתחום הצוואות והירושות. 

ראשית, עורך הדין יודע לאיזה גורם יהיה נכון יותר בנסיבות העניין להגיש את הבקשה, אל הרשם לענייני ירושה או אל בית הדין הרבני. 

שנית, הוא ינסח את הבקשה באופן מדויק ומקצועי, יצרף את המסמכים הדרושים וידאג לטיפול מהיר ככל שניתן בקבלת הצו. כמו כן, ככל שתוגש התנגדות לצו ירושה כאמור, הר שיש צורך בייצוג משפטי על מנת לפעול לדחייתה של ההתנגדות.

הוצאת צו ירושה
אולי תתעניינו במידע מקצועי גם בנושאים הבאים:

חוק שכירות הוגנת

בין משכירי דירות לבין שוכרים קיימים פערי כוחות בלתי הוגנים. את העוול הזה ניסה המחוקק

קרא עוד ←

זכרון דברים לרכישת דירה

לפני עסקה של רכישת דירה, יש הנוהגים לחתום על זכרון דברים. זהו מעין מסמך מקדים

קרא עוד ←

הסתלקות מירושה

לכל יורש, אם על פי צוואה ואם על פי דין, ישנה הזכות להחליט לוותר על

קרא עוד ←