הסכם חלוקת עזבון

חוק הירושה מאפשר ליורשים לשנות את אופן חלוקת העזבון ביניהם על מנת שיתאים לרצונם ולצרכיהם. זכות זו עומדת להם בין אם מדובר על ירושה על פי צוואה, בה המנוח קבע את חלוקת הנכסים בין היורשים ובין אם מדובר על ירושה על פי דין, כאשר אדם נפטר ללא צוואה, אז מחולק העזבון בהתאם להסדר הירושה שבחוק.

מהו הסכם חלוקת עזבון?

הסכם חלוקת עזבון הינו חוזה משפטי המאפשר ליורשים, כולם או חלקם, לקבוע אופן חלוקה שונה של העזבון מזה אשר נקבע על פי צוואה או על פי דין. במסגרת הסכם זה, הנקרא גם הסכם בין יורשים, לא ניתן להוסיף יורש או לגרוע יורש וחל איסור לכלול בו נכסים שאינם חלק מהעזבון.

המחוקק ראה לנכון ליצור אפשרות זו על מנת למנוע מצבים של אי יעילות כלכלית, סכסוך משפחתי על רקע ירושה וכדומה. ישנם מגוון מצבים בהם כדאי לערוך הסכם בין יורשים, אחד מהם הנו משיקולי מס, כפי שנסביר להלן.
היות שמדובר בחוזה משפטי, הדורש בין היתר ביצוע חישובים של שווי הנכסים שיועברו בחלוקה החדשה, חשוב מאוד, כי היורשים יפנו לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי של עורך דין המתמחה בתחום הצוואות והירושות, אשר יטפל בכל היבטי ההסכם.

מה היתרון של הסכם חלוקת העזבון?

אחד היתרונות המרכזיים של הסכם חלוקת עזבון, הוא שבעת העברת הזכויות בדירה למשל, ורישומה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), לא יחויבו היורשים בהמצאת אישורי מיסים (אישור מס שבח ואישור מס רכישה), היות שלא קיימת חובת דיווח לרשויות המס בגין חלוקת העיזבון באופן זה.

נדגיש, כי על מנת שלא יראו בהסכם, כי בהעברת הדירה מיורש אחד לאחר כעסקה במקרקעין החייבת במס, יש לעמוד בשני תנאים: ההסכם נחתם לפני חלוקת העזבון בפועל וכי החלוקה בוצעה מנכסי העזבון בלבד.

מועד עריכת ההסכם

כאשר יורשים מבקשים לערוך הסכם בין יורשים, עליהם לחתום על ההסכם לפני שחולק העזבון. כלומר, לפני שהועברה הבעלות בנכס ליורשים. מדוע? משום שהעברת הדירה מיורש אחד לאחר, נחשבת כחלק מפעולת הורשה הפטורה ממס, רק אם בוצעה טרם העברת הבעלות בדירה. אם העברת הנכס מיורש אחד לאחר, תיעשה לאחר שהעזבון חולק בפועל, פעולה זו תיחשב כעסקת מקרקעין לכל דבר ועניין ותהיה אפוא חייבת במס שבח. תנאי נוסף לזכאות לפטור ממס הוא כי החלוקה מחדש של הנכסים היא מתוך העזבון בלבד.

חלוקת העזבון מהנכסים בלבד

דיני הירושה אמנם מאפשרים ליורשים לשנות את אופן חלוקת הרכוש ביניהם, על מנת שזה ישרת אותם טוב יותר, אולם הם מתנים זאת בכך, כי החלוקה תתבצע מנכסי העזבון בלבד. כלומר, היורשים אינם רשאים להכניס לחלוקה כל נכס חיצוני שאינו נכלל בעזבון. כלל זה עומד גם כאשר מדובר על תשלומי איזון שיכול להיות בהם צורך, כאשר מדובר על העברת נכס מקרקעין מיורש אחד לאחר, כפי שהסברנו לעיל.

אז, אם אין בנכסי העזבון נכסים נוספים, לרבות כסף מזומן, באותו שווי של נכס הנדל"ן יכול הדבר למנוע מהיורשים לחתום על הסכם עזבון. 

הסכם חלוקת עזבון

נשמע לכם מורכב? זה אכן כך, ולכן, כאמור מעלה, ישנה חשיבות רבה כל כך לליווי משפטי מקצועי בסוגיה זו.

אולי תתעניינו גם לדעת מהו צו קיום צוואה ובאילו מצבים תדרשו בהוצאת צו ירושה - כל המידע במאמרים הבאים.

אולי תתעניינו במידע מקצועי גם בנושאים הבאים:

חוק שכירות הוגנת

בין משכירי דירות לבין שוכרים קיימים פערי כוחות בלתי הוגנים. את העוול הזה ניסה המחוקק

קרא עוד ←

זכרון דברים לרכישת דירה

לפני עסקה של רכישת דירה, יש הנוהגים לחתום על זכרון דברים. זהו מעין מסמך מקדים

קרא עוד ←

הסתלקות מירושה

לכל יורש, אם על פי צוואה ואם על פי דין, ישנה הזכות להחליט לוותר על

קרא עוד ←