העברת דירת מגורים במתנה לקרוב

זוהי סיטואציה נפוצה מאוד בקרב משפחות רבות. הורים אשר בבעלותם דירת מגורים, מעבירים את הבעלות עליה לבנם או לבתם. מלבד הרצון לדאוג מבחינה כלכלית לבן המשפחה, יש לפעולה של העברת דירה ללא תמורה יתרונות נוספים כמו חסכון במס ומניעת סכסוכי ירושה עתידיים. על מנת שפעולה זו תגשים את מטרותיה, יש לקבל ליווי משפטי מקצועי של עורך דין למקרקעין אשר ינסח את הסכם המתנה והתצהירים הרלבנטיים הנדרשים, וידאג לכל היבטי העסקה.

העברת דירת מגורים במתנה

העברת דירת מגורים במתנה

מתנה מעין זו, היא הקניית נכס שלא בתמורה, כאשר הכוונה בהעדר תמורה, היא לכל סוג של טובת הנאה ולא דווקא לכסף ובכל עת, כלומר, לא רק שלא תינתן תמורה בעת ההעברה, אלא גם לא בכל זמן אחר בעתיד.

העברה ללא תמורה מתרחשת בדרך כלל במסגרת יחסי המשפחה, למשל, העברה בין בני זוג, בין הורה לילד, או בין ילד להורה, ומטרתה היא כמובן לדאוג כלכלית לבן המשפחה, בפרט כשמדובר על נכס יקר ערך כגון דירה.

במקרים רבים ישנם גם שיקולים נוספים אשר מובילים להחלטה זו, כגון חסכון במס רכישה ובמס שבח וכן, מניעת סכסוך ירושה עתידי. על מנת ליהנות מיתרונות העסקה באופן האופטימאלי ביותר, יש להסתייע בעורך דין המתמחה בתחום המקרקעין בכלל, ובסוג עסקאות זה בפרט.

יתרונות בהעברת דירה ללא תמורה לילד

חוק מיסוי מקרקעין, קובע מי נחשב "קרוב" אשר במקרה של ביצוע העברת דירה במתנה אליו, יחולו מספר תנאים.

כאשר מדברים על העברת דירה במתנה, גם בהעברה זו, כמו בעסקת מכר של דירה ישנם שני סוגי מס מרכזיים: מס רכישה, המוטל על הקונה דירה (הנעבר= מקבל המתנה) ומס שבח, בו יחויב המוכר (המעביר= נותן המתנה). העברת דירת מגורים במתנה יכולה לחסוך בעלות המיסים הללו ואף להביא לפטור מוחלט מהם.

הכיצד? בהעברת דירת מגורים במתנה לקרוב, מעביר המתנה, פטור מתשלום מס שבח, ואילו מקבל המתנה, זכאי לשלם מס רכישה מופחת (1/3 מגובה המס שהיה משולם, לו היה רוכש את הדירה בתמורה).
אולם, חשוב לציין, כי הפטור ממס השבח, הוא למעשה פטור "מדומה", שכן, החל מרגע ביצוע העברת הדירה במתנה, תחל "תקופת צינון" בה לא יוכל מקבל המתנה למכור את דירת המתנה שקיבל בפטור ממס שבח.

החוק קובע, כי במקרה שמקבל המתנה מתגורר בדירה לאחר שקיבל אותה במתנה, משך תקופת הצינון נמשכת שלוש שנים, ואילו, במקרה שמקבל המתנה אינו מתגורר בדירה שקיבל במתנה, הרי שתקופת הצינון נמשכת על פני ארבע שנים. אם במהלך תקופת הצינון, יבקש מקבל המתנה למכור את הדירה שקיבל במתנה, יחול עליו מלוא תשלום מס השבח בו היה מחויב מעביר הדירה.

כך, בודק המחוקק את כוונתו האמיתית של מעביר המתנה, האם התכוון באמת ובתמים לתת את הדירה במתנה, או שמא ניסה להתחמק מתשלום מס שבח במכר הדירה. 

מניעת סכסוכי ירושה עתידיים

ראינו אפוא, כי העברת דירה ללא תמורה לילד יכולה להביא לחסכון כלכלי אדיר בתשלום מיסי מקרקעין, או לחילופין דחייה בתשלום מיסים.

כמו כן, היא טומנת בחובה יתרונות נוספים, למשל מניעת סכסוך ירושה עתידי. כך למשל, הורים החוששים כי לאחר פטירתם, יהיה סכסוך בין הילדים לגבי דירת המגורים, יכולים להעביר את הדירה בעודם בחיים לאחד מילדיהם.

אמנם, באפשרותם גם לערוך צוואה, אך אין כל ערובה, כי בעתיד לא יתפתח סכסוך ירושה על רקע זה, וניסיון של מי מהצדדים להביא לפסילתה של הצוואה. יצוין, כי פעולת העברה אינה ניתנת לביטול ולכן היא סוגרת כל פתח לסכסוך בהווה או בעתיד בין היורשים בהקשר זה.

אולי תתעניינו במידע מקצועי גם בנושאים הבאים:

חוק שכירות הוגנת

בין משכירי דירות לבין שוכרים קיימים פערי כוחות בלתי הוגנים. את העוול הזה ניסה המחוקק

קרא עוד ←

זכרון דברים לרכישת דירה

לפני עסקה של רכישת דירה, יש הנוהגים לחתום על זכרון דברים. זהו מעין מסמך מקדים

קרא עוד ←

הסתלקות מירושה

לכל יורש, אם על פי צוואה ואם על פי דין, ישנה הזכות להחליט לוותר על

קרא עוד ←