את מי ניתן למנות כמיופה כוח

כל אחד מאיתנו יגיע ביום מן הימים למצב שבו הוא יזדקק לעזרה בניהול ענייניו, אם מפאת גיל מבוגר ואם מפאת תאונה או מחלה כלשהי. ייפוי כח מתמשך מאפשר לנו למנות היום את מי שידאג לרווחתנו וזכויותינו בעתיד, כאשר לא נוכל לעשות זאת בעצמנו.

מהו ייפוי כח מתמשך?

זהו מסמך משפטי, באמצעותו כל אדם בן 18 ומעלה, בעל כשירות משפטית, רשאי למנות אדם קרוב לו, אשר יהיה אחראי לטפל בענייניו, כאשר ייבצר ממנו לעשות זאת. המסמך נערך למעשה בין שני צדדים: הממנה או מייפה הכח מצד אחד והממונה או מיופה הכח מצד שני. מלבד בחירת זהותו של מיופה הכח, הממנה גם קובע ומגדיר באלו עניינים יהיה הממונה מוסמך לטפל. כך למשל, ניתן לקבוע כי הממונה יטפל בכל תחומי החיים של מייפה הכח, או לחילופין, להגדיר תחום ספציפי, למשל עניינים רפואיים או כספיים. בנוסף, הממנה יכול לקבוע מתי ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו, כמו גם לכלול הוראות והנחיות מפורטות למיופה הכח כיצד למלא את תפקידו ולקבל החלטות עבור הממנה. 

את מי למנות כמיופה כח?

כאשר אנו ממנים אדם אחר לדאוג לזכויותינו ולקבל החלטות עבורנו, הרי שבאופן טבעי, עלינו לבחור במי שאנחנו סומכים עליו, במי שמכיר אותנו היטב ויידע לממש את הרצון שלנו כאשר לא נוכל להביע אותו. יכול להיות זה בן משפחה או חבר קרוב, כאשר יש לוודא כי אותו אדם רוצה למלא את התפקיד ומסוגל לכך, מבחינת זמינותו, מקום מגוריו וכיו"ב. כך למשל עלינו להימנע מלמנות כמיופה כח מי שיש לו תכנון עתידי להגר מישראל. נציין, כי קיימת גם אפשרות למנות מיופה כח חלופי שייכנס לתפקיד בתנאים שנקבע. כמו כן, ניתן למנות כמה מיופי כח שונים ולהגדיר לכל אחד מהם תחום אחריות נפרד.

פנייה לעורך דין

החוק מחייב כי ייפוי כח מתמשך ייערך על ידי עורך דין אשר עבר הכשרה ייעודית בנושא מטעם האפוטרופוס הכללי. עורך הדין יסביר לממנה ולמיופה הכח את משמעותו של המסמך ולאחר שהביעו את הבנתם והסכמתם, יפנה לניסוחו של ייפוי הכח. עורך הדין יקפיד על ניסוח נהיר וברור אשר ישקף באופן מדויק את רצונותיו של הממנה בעניין זה. כמו כן, ידאג עורך הדין להפקיד את המסמך אצל האפוטרופוס הכללי כנדרש על פי החוק. היה ובהמשך ירצה הממנה לבצע שינויים בייפוי הכח המתמשך או לבטלו, יפנה לעורך הדין לצורך כך. נציין, כי כאשר מדובר בייפוי כח רפואי בלבד, אין חובה לפנות לעורך דין וניתן לפנות לרופא, לאח, לפסיכולוג או עובד סוציאלי. אולם, לאור העובדה, כי מדובר במסמך משפטי בעל השלכות רבות, פנייה לעורך הדין תאפשר לקבל את כל המידע הדרוש כדי להבין את המשמעויות של ייפוי כח מתמשך ולוודא כי זהו אכן רצונו של הממנה.

אולי תתעניינו במידע מקצועי גם בנושאים הבאים:

חוק שכירות הוגנת

בין משכירי דירות לבין שוכרים קיימים פערי כוחות בלתי הוגנים. את העוול הזה ניסה המחוקק

קרא עוד ←

זכרון דברים לרכישת דירה

לפני עסקה של רכישת דירה, יש הנוהגים לחתום על זכרון דברים. זהו מעין מסמך מקדים

קרא עוד ←

הסתלקות מירושה

לכל יורש, אם על פי צוואה ואם על פי דין, ישנה הזכות להחליט לוותר על

קרא עוד ←