מי יכול לשמש כאפוטרופוס?

אנו יודעים כי כל הורה הוא האפוטרופוס הטבעי על ילדיו עד אשר הם מגיעים לגיל 18 והופכים לבגירים. פירוש הדבר, כי ההורה הוא זה אשר מקבל החלטות עבור ילדיו ומבצע בשמם פעולות משפטיות. אולם, ישנם גם מצבים בהם יש למנות אפוטרופוס לאדם אחר, אשר ינהל את עניינו. כך, כאשר מדובר על קטין ללא הורה שידאג לו, פסול דין ( מי שנשללה ממנו הכשרות המשפטית) או כל אדם אחר שאיבד את כשרותו המשפטית בשל מצב פיזי ו/או נפשי, למשל, מחלת אלצהיימר. מינוי אפוטרופוס מתבצע על ידי בית המשפט לענייני משפחה על פי בקשה שהוגשו לו. אם תתקבל, יינתן צו אפוטרופסות ובו תיקבע זהות האפוטרופוס, יוגדר היקף הסמכויות שלו  ומשך המינוי.

האם יש הצדקה למינוי?

מינוי אפוטרופוס מפקיע מהחסוי את עצמאותו והוא אינו יכול עוד לנהל את חייו בעניינים שבגינם ניתן הצו. זוהי, פגיעה חמורה אפוא, בזכות לכבוד ולחירות המוקנות לכל אחד מאיתנו. לכן, בית המשפט נוקט במשנה זהירות, כאשר מונחת בפניו בקשה למינוי אפוטרופוס. הוא ייעתר לה רק כאשר סבר, כי אותו אדם אכן איבד את כשירותו המשפטית, וכי אין חלופה אחרת מתאימה בנסיבות המקרה, למעט מינוי אפוטרופוס. כמו כן, אף אם קבע בית המשפט כי יש הכרח במינוי, יפעל לכך, כי הפגיעה תהיה מינימאלית ככל האפשר. כלומר, אם ניתן, יצמצם בית המשפט את הסמכויות שיינתנו לאפוטרופוס בצו ויותיר לחסוי שיקול דעת מסוים לנהל את ענייניו.

מי ימונה לאפוטרופוס?

בקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת על ידי בן משפחה של החסוי אשר מבקש להתמנות לתפקיד. לא אחת קורה, כי בית המשפט סבר שיש הצדקה למינוי, אך ממנה לתפקיד אדם אחר ולא את המבקש. למשל, משום שהתרשם כי המבקש אינו פנוי דיו למילוי התפקיד, או כי עלה בו חשש בדבר כנות כוונותיו או תום לבו. אז, בית המשפט יכול למנות בן משפחה אחר שהוא סבור כי מתאים לתפקיד ובהעדר מועמד כזה, רשאי הוא למנות צד שלישי ניטרלי כגון תאגיד אפוטרופסות. אמנם, הנחת המוצא של בית המשפט היא כי בן משפחה הוא המועמד המתאים ביותר לשמש כאפוטרופוס, אך מה שעומד לנגד עיני בית המשפט הוא טובת החסוי. על כן, היכן שלא מצא בית המשפט קרוב משפחה אשר רוצה ומסוגל בעיניו למלא את התפקיד, ימנה צד שלישי.

התנגדות למינוי

ישנם מקרים בהם מוגשת בקשה למינוי אפוטרופוס על ידי בן משפחה מסוים, בעוד שבן משפחה אחר או מספר קרובי משפחה מתנגדים לכך. במצב זה, יכולים הם להתנגד למינוי ובית המשפט לענייני משפחה הדן בתיק יכריע בין הצדדים. התנגדות למינוי יכולה להתבסס על הטענה כי אותו אדם לו מתבקש המינוי, הוא כשיר משפטית וכלל אינו זקוק לאפוטרופוס, או לא בהיקף הנטען בבקשה. כמו כן, לעיתים ההתנגדות אינה לעצם המינוי, אלא לכך כי בן המשפחה שהגיש את הבקשה אינו מתאים להתמנות לאפוטרופוס.

לסיכום, אנו מבינים כי מינוי אפוטרופוס הוא הליך מורכב, בעל פנים רבות. לכן, אם ברצונכם להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס או להתנגד לבקשה כזו, חשוב מאוד לפנות לייעוץ וייצוג משפטי אשר ילווה אתכם לאורך ההליך ויפעל להשגת התוצאה המשפטית הרצויה.

אולי תתעניין גם מה ההבדלים בין יפוי כוח מתמשך למינוי אפוטרפוס?

אולי תתעניינו במידע מקצועי גם בנושאים הבאים:

חוק שכירות הוגנת

בין משכירי דירות לבין שוכרים קיימים פערי כוחות בלתי הוגנים. את העוול הזה ניסה המחוקק

קרא עוד ←

זכרון דברים לרכישת דירה

לפני עסקה של רכישת דירה, יש הנוהגים לחתום על זכרון דברים. זהו מעין מסמך מקדים

קרא עוד ←

הסתלקות מירושה

לכל יורש, אם על פי צוואה ואם על פי דין, ישנה הזכות להחליט לוותר על

קרא עוד ←