ליווי עסקת נדל"ן

לקבלת ליווי משפטי מקצועי בעת רכישת דירה יש חשיבות עצומה. תפקידו של עורך הדין הוא לשמור על זכויות הקונה בהליך הרכישה וכך למעשה להבטיח כי הוא שם את כספו במקום הנכון. עורך הדין יעמוד על האינטרס הכספי של הקונה במסגרת הסכם המכר, יטפל בהיבט המיסוי וידאג בסיום העסקה לרישום הזכויות בדירה על שם הקונה.

רכישת דירה יד שנייה

ישנם למעשה שני סוגי עסקאות של רכישת דירה: יד שנייה ודירה חדשה מקבלן. לכל אחת מן העסקאות הללו קיימים דגשים הייחודיים לה, עליהם יש לתת את הדעת, כדי להבטיח את כספו של הקונה. כך למשל, בעת רכישת דירה יד שנייה, ידאג עורך הדין להוצאת נסח טאבו כדי לוודא כי המוכר הוא אכן בעליה החוקיים של הדירה וכי זו נקייה מעיקולים, שעבודים וכיוצא באלה. לבירור זה יכולה להיות השפעה מכרעת על כדאיות העסקה, ולכן אין לדלג עליו או להקטין מחשיבותו. בשלב הבא, ינהל עורך הדין משא ומתן מול המוכר על תנאי העסקה על מנת להשיג לקונה את התנאים האופטימליים לעניין התמורה, לוח התשלומים, מועד מסירת החזקה בנכס ועוד. פן נוסף וחשוב ביותר הוא מיסוי מקרקעין. במסגרת רכישת דירה, יוטל על הקונה מס רכישה. על מנת לחסוך ללקוח בעלויות, יבחן הוא האם הקונה זכאי לפטור או הקלות שונות בחיוב זה.

רכישת דירה מקבלן

עסקה זו מורכבת מאוד, ראשית משום שבדרך כלל אין המדובר בבית קיים, אלא הקונה רוכש למעשה דירה על הנייר, או דירה המצויה בשלבי בניה, כך שלצד היתרון בקבלת דירה חדשה, יש חוסר וודאות רב. שנית, ישנם פערי כח ומידע בין הקבלן המנוסה שבנייה ומכירת נכסים הם המקצוע שלו, לבין הקונה שאינו בעל ידע וניסיון בתחום, וחוזי המכר מנוסחים על ידי עורכי הדין של הקבלן, בצורה חד צדדית לטובת הקבלן וכמעט ואינם מגנים על זכויותיו של הקונה. משכך, לליווי המשפטי יש חשיבות רבה עוד יותר.

במסגרת הליווי המשפטי, יברר עורך הדין קודם כל מיהו הקבלן: מהו טיבו של המוניטין המקצועי שלו, האם הוגשו נגדו בעבר תביעות מצד בעלי דירות, וכן האם הנו בעל איתנות פיננסית אשר תאפשר לו לבצע ולהשלים את פרויקט הבנייה. עורך הדין יבחן היטב את היתר הבנייה שקיבל הקבלן ובמידה שזה טרם ניתן, ידאג לכלול בהסכם את זכותו של הקונה לביטול העסקה ככל שלא יתקבל היתר בנייה עד למועד שיקבע. עורך הדין, ידאג לאזן את החוזה האחיד שמנוסח על ידי עורכי הדין של הקבלן, כך שיכלול כמה שיותר סעיפים ותנאים אשר יגנו על זכויות הרוכש, וכן, יבדוק כי המפרט המצורף לחוזה, מנוסח על פי חוק המכר. עורך הדין, אף יפעל לצמצום עלויות העסקה עבור הקונה אשר מלבד מס רכישה גם כוללות את תשלום שכר הטרחה של עורך הדין מטעם הקבלן.

הסכם המכר

חובות וזכויות הצדדים בעסקת רכישת דירה, מעוגנות בהסכם המכר. על כן, על הקונה להיות מיוצג על ידי עורך דין רכישת דירה מקצועי, אשר יוודא כי החוזה אכן כולל את כל התנאים עליהם הוסכם. כן, יכלול בחוזה מנגנוני הגנה משפטיים להבטחת זכויותיו של הקונה. ככל שמדובר ברכישת דירה מקבלן, חשיבות הייצוג המשפטי מתחדדת. זאת משום שמדובר בחוזה אחיד שהקבלן מעביר לרוכש והוראותיו מקנות יתרון ברור לקבלן ומקפחות את הקונה. עורך הדין ידרוש אפוא לבצע שינויים בהסכם על מנת לדאוג לאינטרס הכלכלי והמשפטי של הרוכש ולהטיב את כדאיות העסקה עבורו, למשל בנושאים כגון: מתן ערובות ובטוחות שייתן הקבלן לקונה להבטחת כספו, תשלום פיצוי של הקבלן בגין איחור במסירת החזקה בדירה וכיו"ב.

אולי תתעניין גם בפינוי מושכר סרבן?

אולי תתעניינו במידע מקצועי גם בנושאים הבאים:

חוק שכירות הוגנת

בין משכירי דירות לבין שוכרים קיימים פערי כוחות בלתי הוגנים. את העוול הזה ניסה המחוקק

קרא עוד ←

זכרון דברים לרכישת דירה

לפני עסקה של רכישת דירה, יש הנוהגים לחתום על זכרון דברים. זהו מעין מסמך מקדים

קרא עוד ←

הסתלקות מירושה

לכל יורש, אם על פי צוואה ואם על פי דין, ישנה הזכות להחליט לוותר על

קרא עוד ←