עילות להתנגדות לצוואה

אדם הלך לעולמו והותיר אחריו צוואה, בה הוא קבע מיהם יורשיו. החוק בישראל מאפשר לכל צד בעל עניין, להגיש התנגדות לצוואה, אשר אם תתקבל תמנע היא את חלוקת העזבון על פי הקבוע במסמך. בגין אלו עילות ניתן להתנגד לצוואה? ואם יקבל בית המשפט את ההתנגדות, מהי יעלה בגורל רכושו של המנוח?

מהי התנגדות לצוואה?

כאשר אדם נפטר ויורשיו רוצים לממש את צוואתו, עליהם להגיש בקשה לצו קיום צוואה. במסגרת הליך הבקשה, מפורסמת הודעה על הדבר בעיתון יומי, כדי לאפשר לכל המעוניין, להגיש התנגדות לצוואה. כלומר, למנוע את חלוקת הרכוש על פי אותה צוואה. חוק הירושה, תשכ"ה-1965 והפסיקה מונים שורה של עילות בגינן ניתן להתנגד לצוואה ועל המבקש יהיה להוכיח את קיומה של אחת מהן לפחות, למשל באמצעות הבאת עדים, הצגת מסמכים שונים המבססים את טענותיו, סרטונים שצולמו ועוד. נציין, כי התנגדות לצוואה חייב שתוגש במסגרת הזמן שנקבע בהודעה כאמור ובכל מקרה, לפני שניתן צו קיום צוואה.

עילות התנגדות לצוואה

חוק הירושה כולל עילות פסילה שונות. לצורך הדיון שלנו נזכיר שתי עילות מרכזיות: השפעה בלתי הוגנת ואי כשירות לצוות. כאמור מעלה, את טענותיו יוכיח המבקש באמצעות ראיות שונות ובית המשפט יידרש להחליט האם ישנה הצדקה לפסילתה של הצוואה או אם לאו. גישתם העקרונית של בתי המשפט בעניין זה היא, כי פסילת צוואה היא צעד קיצוני מאחר שהיא עלולה למנוע את מימוש רצונו של המנוח, אשר בחר לערוך צוואה בדיוק לצורך כך, כדי שרכושו יעבור למי שהוא בחר. לכן, התנגדות לצוואה (פרט להסתלמות מירושה) תתקבל רק כאשר שוכנע בית המשפט כי עילות ההתנגדות שהציג המבקש אכן מתקיימות באותו המקרה וכי לא ניתן לרפא אותן כדי לקיים את הצוואה.

השפעה בלתי הוגנת

סעיף 30 א' לחוק הירושה קובע כי "הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה". העילה הנפוצה ביותר מבין אלו היא השפעה בלתי הוגנת, אשר קיבלה פרשנות בפסיקה כתלות עמוקה בין המנוח לבין היורש, עד כדי שהיא ביטלה את הרצון החופשי של המנוח. 

כלומר, כי הסיבה בגינה המצווה הוריש לאותו אדם את רכושו היא בשל ההשפעה שהייתה לו עליו. כאשר התנגדות לצוואה מוגשת בגין עילה זו, על המבקש לפסול את הצוואה, להוכיח, כי המנוח היה תלוי באופן מהותי מאוד ביורש, נפשית, פיזית וחברתית. אם בית המשפט התרשם שאכן כך, עובר נטל הראייה אל היורש. היורש יידרש להוכיח, כי תלות זו אינה מבטלת את רצונו הכן של המצווה להוריש לו את רכושו.

אי כשירות לצוות

עילה זו של התנגדות לצוואה מופיעה בסעיף 26 לחוק והיא קובעת כך: "צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה - בטלה. השימוש המרכזי בעילה זו היא בטענה, כי המנוח לא היה צלול בעת עריכת הצוואה ולכן יש לפסול אותה. אי כשירות לצוות תוכח על ידי חוות דעת רפואית המעידה על מצבו הנפשי והפיזי של המנוח בעת כתיבת הצוואה, וניתן להיעזר גם בראיות אחרות כגון עדים אשר יוכלו לתת לבית המשפט אינדיקציה על התנהגותו באותה עת ורצונו של המנוח.

הצוואה נפסלה – מה ייעשה ברכוש?

במקרה שבו בית המשפט מקבל את ההתנגדות שהוגשה לו, הצוואה תוכרז כפסולה. המשמעות היא כי רכושו של המנוח יחולק בין היורשים על פי סדר הירושה שבחוק ולא על פי מה שנכתב בצוואה. כך למשל, על פי החוק, הראשון לרשת הוא בן הזוג, אשר זכאי לקבל את כל המטלטלין וחצי מיתר הרכוש. החצי השני יעבור בחלקים שווים לילדים. לחלופין, אם הוצגה לבית המשפט צוואה אחרת שהוכחה כאותנטית, העזבון יחולק על פי הקבוע בה. מצב זה מבהיר עד כמה חשוב להסתייע בעורך דין בעת עריכת צוואה, על מנת שרצונו של המצווה יתממש לאחר מותו. כמו כן, כל אחד מן הצדדים בהליך של התנגדות לצוואה, המבקש מחד והיורש מאידך, זקוקים לייצוג משפטי מקצועי אשר יחתור לקבלת התוצאה המשפטית הרצויה.

אולי תתעניינו במידע מקצועי גם בנושאים הבאים:

חוק שכירות הוגנת

בין משכירי דירות לבין שוכרים קיימים פערי כוחות בלתי הוגנים. את העוול הזה ניסה המחוקק

קרא עוד ←

זכרון דברים לרכישת דירה

לפני עסקה של רכישת דירה, יש הנוהגים לחתום על זכרון דברים. זהו מעין מסמך מקדים

קרא עוד ←

הסתלקות מירושה

לכל יורש, אם על פי צוואה ואם על פי דין, ישנה הזכות להחליט לוותר על

קרא עוד ←