פירוק חברה מרצון

כאשר מדברים על פירוק חברה, נהוג לחשוב כי מדובר תמיד על חברה שנקלעה לקשיים כלכליים ואינה יכולה לפרוע את חובותיה. אולם, ההחלטה על פירוק חברה מרצון מתקבלת כאשר מדובר על חברה לא פעילה או שאין כדאיות בהמשך החזקתה אך היא עודנה סולבנטית. קיומה של חברה מטיל עליה חובה לתשלום אגרה שנתית לרשם החברות וזוהי אחת הסיבות מדוע חשוב לדאוג לפירוק החברה וסגירתה.

מהו פירוק חברה מרצון?

חברה בע"מ היא אישיות משפטית בעלת זכויות וחובות. על כן, כאשר יש צורך, מנסיבות שונות, להביא לסיום פעילותה, יש לבצע פרוצדורה משפטית שתביא לסגירתה. 

הליך זה נקרא פירוק חברה, והוא יכול להתבצע במעורבות של בית משפט ובלעדיו. כאשר החברה חדלת פרעון בית המשפט יהיה מעורב בהליך, אולם כאשר היא עודנה סולבנטית, יכולים בעלי המניות לפרק את החברה ביוזמתם ולהביא לסגירתה ללא מעורבותה של ערכאה משפטית. 

פירוק חברה מרצון

כפי שנראה להלן, ישנם שני מסלולים לפירוק חברה מרצון, מסלול רגיל ומסלול מזורז המיועד לחברות לא פעילות. הצורך בפירוק חברה עולה בדרך כלל כאשר אין כדאיות כלכלית להמשך קיומה של החברה, למשל כי הפעילות שלשמה הוקמה הסתיימה, או כאשר החברה אינה פעילה.

שני מסלולים

בחודש ספטמבר 2019 נכנס לתוקפו תיקון לחוק החברות התשנ"ט-1999 המקל מאוד על הליך של פירוק חברה מרצון. נוצרו שני מסלולים לפירוק חברה: רגיל ומזורז. ההליך הרגיל כולל החלטה על פירוק מרצון ומינוי נאמן, ולאחר מכן, כאשר הנאמן סיים לממש את נכסי החברה ולפרוע את חובותיה, יכנס אסיפה כללית ויציג דוח מסכם. 

ההליך המזורז כולל למעשה רק את השלב הראשון. בשני המקרים, ישנה חשיבות רבה לכך, כי הליך הפירוק יתנהל ביעילות ובמהירות, על מנת לחסוך לחברה בעלויות המוטלות עליה כל עוד היא קיימת, ובראשן האגרה השנתית לרשם החברות. לכן, מומלץ להסתייע בעורך דין מקצועי המתמחה בתחום זה, אשר יטפל ביעילות בהליך הפירוק ובזמן הקצר ביותר.

שלבי הליך הפירוק

כאמור מעלה, הליך פירוק מרצון של חברה פעילה כולל שני שלבים: האחד, החלטה על פירוק החברה מרצון ומינוי נאמן והשני, כינוס אסיפה כללית ודוח מסכם. על הדירקטורים בחברה להכין תצהיר כושר פרעון, אשר משמעותו היא, כי לאחר בדיקה של מצב החברה, סבורים הם כי יש באפשרותה לשלם את מלוא חובותיה תוך 12 חודשים ממועד תחילת הפירוק.

אז תתכנס האסיפה הכללית, תקבל החלטה על פירוק חברה מרצון ותמנה נאמן אשר יתחיל בפירוק החברה. 

לאחר שסיים את מלאכתו, מגיע השלב השני של הליך הפירוק. הנאמן יכנס אסיפה כללית ויציג בה את הדוח המסכם, בו למעשה יש פירוט כיצד מומשו כל נכסי החברה ונפרעו כל חובותיה. הצעד האחרון לפני פירוק החברה, הוא תשלום חובות האגרה לרשם החברות והגשת בקשה לפטור באמצעות עורך הדין.

פירוק חברה לא פעילה

כאשר מדובר על חברה שאינה פעילה, הליך פירוק מרצון מסתכם למעשה בשלב אחד. תכונס אסיפה כללית ותתקבל החלטה על הפירוק. לאחר מכן, תוגש בקשה על כך לרשם החברות ולאחר אישורו תחוסל החברה ללא כל צורך בפעולה נוספת. 

על מנת שחברה תוכל לפנות להליך המזורז, עליה לעמוד בהגדרה של חברה לא פעילה. זוהי חברה שאין לה נכסים, היא נטולת חובות, למעט חוב של אגרה שנתית לרשם החברות, וכי לא מתנהלים נגדה הליכים משפטיים.

 גם במקרה זה, עורך הדין המטפל בהליך פירוק החברה, ידאג להגשת בקשה לפטור מתשלום האגרה ככל וניתן על מנת לחסוך לחברה עלות זו.

אולי תתעניינו לדעת מה היתרונות של העברת דירת מגורים במתנה לקרוב?

אולי תתעניינו במידע מקצועי גם בנושאים הבאים:

חוק שכירות הוגנת

בין משכירי דירות לבין שוכרים קיימים פערי כוחות בלתי הוגנים. את העוול הזה ניסה המחוקק

קרא עוד ←

זכרון דברים לרכישת דירה

לפני עסקה של רכישת דירה, יש הנוהגים לחתום על זכרון דברים. זהו מעין מסמך מקדים

קרא עוד ←

הסתלקות מירושה

לכל יורש, אם על פי צוואה ואם על פי דין, ישנה הזכות להחליט לוותר על

קרא עוד ←