רישום חברה בע"מ – יתרונות וחסרונות

אחת מצורות ההתאגדות המרכזיות בישראל היא חברה בע"מ. חברה בע"מ, היא אישיות משפטית נפרדת, בה אחריות בעלי המניות מוגבלת לסכום ההשקעה שלהם בחברה. מכאן שמה, חברה בערבון מוגבל.

היתרונות המרכזיים בהקמת חברה הם האישיות המשפטית הנפרדת והיתרון התדמיתי והמיתוגי, בעוד שהחסרונות של רישום חברה בע"מ באים לידי ביטוי בין היתר בעלויות החזקת החברה ובהליך הפירוק שלה.  

אישיות משפטית נפרדת

בעוד שאדם עצמאי הפותח עסק, הוא אחראי ישיר לחובותיו, חברה בע"מ היא אישיות משפטית נפרדת וזהו היתרון המרכזי שלה. משמעות יתרון זה, היא כי במקרה שהחברה נקלעת לקשיים כלכליים, הנושים שלה אינם יכולים לפנות אל בעלי המניות באופן אישי כדי לפרוע את החוב. בעלי המניות יהיו ערבים לחובות החברה רק עד לגובה ההשקעה שלהם בה. מעבר לכך, לא ניתן יהיה לדרוש מהם להכניס יד לכיסם הפרטי לצורך כיסוי חובות החברה. החריג לכלל זה הוא כאשר יש עילה להרמת מסך ההתאגדות, אז יוכלו הנושים של החברה לנקוט בהליכים משפטיים נגד בעלי המניות עצמם. לשם כך יש לפנות אל בית המשפט, הרואה בהליך הרמת מסך ההתאגדות של חברה בע"מ כצעד קיצוני, השמור למצבי מרמה או שימוש לרעה ובחוסר תום לב מצד בעלי המניות במסך התאגיד.

תדמית

בעולם העסקי לתדמית ומוניטין יש תפקיד מרכזי, והמציאות מלמדת, כי רישום עסק כחברה בע"מ יוצר יתרון שיווקי משמעותי אשר יכול להביא לפריחתה של החברה. העובדה כי ההתנהלות היא מול חברה ולא מול אדם פרטי, מסמלת לעיתים קרובות עבור לקוחות וספקים רצינות ויציבות. מדוע? משום שעסק עצמאי נתפס כתלוי באדם אחד המפעיל אותו, בעוד שחברה אינה תלויה בהחלפה של בעלי המניות והיא יכולה להמשיך לפעול כרגיל. ראוי לציין, כי במידה רבה מדובר גם באפקט של נראות, שהרי רישומו של עסק כחברה בע"מ הוא לא מה שיבטיח את שגשוגו. ישנם עסקים רבים הפועלים במסגרת של עוסק מורשה אשר מצליחים מאוד באותה מידה ואף יותר מחלק מן החברות הקיימות. אולם, היתרון המיתוגי קיים וחשוב להכירו בעת קבלת החלטה בעניין זה.  

עורך הדין ינסח את המסמך בצורה ברורה שאינה מותירה מקום לפרשנויות סותרות ויוודא, כי האפוטרופוס בטוח בזהותו של מי שהוא מבקש למנות כאפוטרופוס חלופי. כמו כן, יוודא עורך הדין, כי האפוטרופוס החלופי מבין את האחריות המוטלת עליו, מעוניין ויכול לבצע את התפקיד אם יתממשו התנאים הקבועים במסמך.

לאחר מכן, יפקיד עורך הדין את המסמך במשרדי האפוטרופוס הכללי. היה והגיעה העת בה האפוטרופוס לא יכול עוד למלא את תפקידו, עורך הדין יפנה לבית המשפט ויבקש כי ימנה את האפוטרופוס החלופי שצוין במסמך הבעת רצון. ככלל, בקשות אלו נענות בחיוב, אלא אם סבר בית המשפט כי המינוי אינו לטובתו של החסוי.

עלויות

חברה בע"מ יכולה אמנם ליהנות מיתרונות מיסוי, לעומת אדם יחיד המנהל עסק כעוסק מורשה, אולם עלויות ההחזקה שלה יקרות מאוד. זאת, לאור העובדה, כי עליה לשלם אגרה שנתית לרשם החברות וכן לנהל הנהלת חשבונות כפולה. הנהלת חשבונות זו כרוכה בעלות של פי 4 בממוצע על פני הנהלת חשבונות חד צידית, בה מחויב עסק שאיננו חברה בע"מ. הנהלת חשבונות כפולה משמעה, כי לא רק שמתבצע רישום אחר החשבוניות של החברה והוצאותיה, אלא גם יש לבצע רישום של הפעולות השונות כגון הפקדת שיקים. המשמעות: שעות עבודה רבות יותר ומכאן הוצאה גדולה יותר עבור החברה. עלויות ההחזקה הגבוהות של חברה בע"מ מהוות את אחד החסרונות המרכזיים של רישום עסק כחברה ולא אחת הוא מוביל להחלטה שלא לעשות כן אלא  תחת זאת לבחור בצורת התאגדות אחרת.

הליך פירוק החברה

חסרון נוסף של רישום חברה בע"מ הוא הליך הפירוק שלה. מטבע הדברים, כאשר בעלי מניות מקימים חברה, יש מולם חזון, תכנית עסקית והם שואפים לשגשוג כלכלי. אולם המציאות מלמדת כי חברות רבות מתפרקות, בין אם לאחר פעילות רבת שנים ובין אם לאחר זמן קצר. לעיתים הסיבה לכך היא קשיים כלכליים אליהם נקלעה החברה. במקרה זה, יוזמת החברה את פירוקה או שמוגשת בקשה לכך מטעם הנושים שלהם. במקרים אחרים יזמו פירוק חברה מרצון, הסיבה לפירוק חברה יכולה להיות למשל בעיות ארגוניות ואחרות אשר הובילו למסקנה כי יש לסגור את החברה. מבחינה משפטית ובירוקרטית, הליך פירוק חברה בע"מ הוא מורכב יותר ויקר יותר מאשר צורות התאגדות אחרות וזהו חסרון בולט שלה אשר יש להכניס למכלול השיקולים.

אולי תתעניינו במידע מקצועי גם בנושאים הבאים:

חוק שכירות הוגנת

בין משכירי דירות לבין שוכרים קיימים פערי כוחות בלתי הוגנים. את העוול הזה ניסה המחוקק

קרא עוד ←

זכרון דברים לרכישת דירה

לפני עסקה של רכישת דירה, יש הנוהגים לחתום על זכרון דברים. זהו מעין מסמך מקדים

קרא עוד ←

הסתלקות מירושה

לכל יורש, אם על פי צוואה ואם על פי דין, ישנה הזכות להחליט לוותר על

קרא עוד ←