דיני תאגידים וחוזים

עריכת חוזים

חברה היא למעשה ישות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה הכשירה לביצוע כל פעולה משפטית. לצורך הקמתה די באדם אחד אשר יכול לשמש גם כבעל מניות יחיד וגם בדירקטור. כמובן שחברות יכולות שיהיו מורכבות ממספר רב של בעלי מניות.

כדי להקים חברה יש צורך בביצוע פרוצדורה הכוללת מילוי מסמכים בצורה דווקנית, ביניהם, הצהרת בעלי מניות, הצהרת דירקטורים, כתיבת תקנון חברה, פרוטוקול חברה וכיוצא בזאת. מלבד הצורך בעורך דין המתמחה בתחום החברות לצורך כתיבת מסמכים אלו, מומלץ להיוועץ בעורך דין לפני הקמת החברה לשם קבלת הדרכה לדרכי הקמת החברה והיתרונות שבהקמתה.

מיטלטלין

למשרד ידע וניסיון בטיפול וייצוג בהסכמי רכישת חברות, רכישת פעילות של חברות, עסקאות בין בעלי מניות, מילוי דרישות הדיווח לרשם החברות, הליך פירוק חברות ועוד.

הסכמי שותפות

לעתים, מעוניינים צדדים שונים להתקשר בהסכם ומאמינים כי מספיק לנסח מספר מילים כלליות על גבי דף נייר, לחתום בתחתית המסמך ולתקוע כף יד. אולם, במציאות הדינאמית בה אנו חיים, קיימת חשיבות מכרעת לעריכת חוזים על ידי עורך דין, אשר להם מטרה כפולה: ראשית, להסדיר ולעגן את היחסים בין הצדדים במסמך כתוב ומחייב את שני הצדדים, ושנית, למנוע סכסוכים עתידיים ככל שיווצרו בין הצדדים, כך שיינתן מענה לכל מחלוקת או אי הבנה עתידית בין הצדדים במשך התקופה בה החוזה תקף.

משרד עורכת דין ענת קציר, עוסק בעריכת חוזים מגוונים ביניהם, חוזי מכירה ורכישת דירות, הסכמי שכירות לדירות ועסקים, חוזה לרכישת מיטלטלין, הסכמי מתנה, הסכמי המחאת חובות, הסכמי שותפות וכיוצא בזאת.