עריכת צוואה

הדין קובע, כי במותו של אדם עובר עיזבונו ליורשיו. עיזבון פירושו כלל הנכסים, הזכויות, והרכוש ללא יוצא מן הכלל, אשר צבר המנוח בימי חייו. כאשר אדם אינו עורך צוואה בעודו בחיים, הרי שעל פי החוק יתחלק עיזבונו בין יורשיו כדין.

אולם, מה קורה במצב שהמנוח החליט בעודו בחיים כי הוא מעוניין שעיזבונו יתחלק בצורה שונה מזו הקבועה בדין? במקרה זה, עליו לערוך צוואה. הצוואה יכולה להתייחס לכל רכוש שהיה לאדם בעת מותו, ולכלול הוראות מדויקות ותנאים לביצועה ולחלוקת הרכוש. אדם יכול לערוך בחיים מספר צוואות שונות אולם, הצוואה המאוחרת ביותר היא זו שתקוים והיא זו שתבטל את כל הצוואות הקודמות לה.

באילו מקרים כדאי לערוך צוואה?

במקרים בהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו או אחרים שלא בהתאם להוראות חוק הירושה; זוג שנשוי בנישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים מנישואיו הקודמים; ידועים בציבור המעוניינים למנוע אי בהירות או סכסוך אפשרי של הידוע בציבור הנותר לאחר מות המנוח; זוגות או מבוגרים יחידים שאין להם ילדים וככל הנראה לא יהיו להם עד למועד פטירתם.

לאחר מותו, על מנת לחלק את עיזבונו של המנוח על פי הצוואה שערך, יש להוציא צו קיום צוואה, המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין. הגשת הבקשה מתפרסמת בעיתונות וברשומות כדי לאפשר הגשת התנגדויות לצוואה.

במקרה שלא נערכה צוואה על ידי המנוח, יש להגיש בקשה ללשכות הרשם לענייני ירושה או לאחד מבתי הדין הדתיים להוצאת צו ירושה. הצו מסדיר את חלוקת העיזבון של המנוח.

מתי כדאי להשתמש בעו"ד לעריכת צוואה?

מטרתו של מסמך הצוואה היא להבטיח כי רכושו של המוריש יעבור, בעת פטירתו, ליורשים שבחר ובאופן שבו קבע. על כן, חשוב מאוד לערוך צוואה באמצעות עורך דין מנוסה ומומחה בתחום, אשר ינסח את הצוואה באופן שלא מותיר ספק בדבר רצונותיו וכוונותיו של המוריש.

כמו כן, כך ניתן לצמצם משמעותית את הסיכוי כי תוגש התנגדות לצוואה, לאחר מותו של המצווה. המציאות מלמדת, כי כאשר אדם עורך צוואה לבדו, מותיר הדבר פתח גדול לטענות של זיוף, אי כשירות לצוות וכיו"ב, דבר אשר עלול להוביל לפסילתה של הצוואה על ידי בית המשפט. לכן, חשוב כל כך לפנות לייעוץ משפטי בעניין זה.

עוד נוסיף, כי בחלוף השנים עולה לעיתים קרובות הצורך לעדכן את הצוואה, למשל בשל גירושין, נישואים שניים, ילד נוסף, רכוש שהצטבר וכיו"ב. עורך הדין יוכל לעשות זאת עבור המוריש תוך שמירה על בהירות הצוואה והחוקיות שלה. כמו כן, בבוא העת, יטפל הוא עבור היורשים בהליך קבלת צו קיום צוואה, חלוקת העזבון בפועל ורישום הזכויות על שם היורשים. כמו כן, אם יעלה הצורך בכך, ינסח עורך הדין עבור היורשים הסכם חלוקת עזבון

באילו מצבים נזדקק לצו קיום צוואה? 

תמיד, זהו הליך סטנדרטי. כאשר אדם נפטר והותיר אחריו צוואה, על יורשיו להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה. צו זה נותן תוקף של פסק דין לצוואה ומאפשר לחלק בפועל את העזבון בין היורשים. כל אחד מן היורשים וכל בעל עניין בצוואה, רשאי להגיש בקשה זו, אך לשם טיפול יעיל בה, חשוב להסתייע בעורך דין המתמחה בצוואות וירושות. 

עריכת צוואה