נדל"ן ומקרקעין

הליווי והייצוג כולל את כל הטיפול בעסקה החל מניהול משא ומתן, עריכת ההסכם, בדיקת זכויות הנכס בתיק הבניין ברשות המקומית, בדיקת שעבודים, עיקולים, משכונות, משכנתאות וצווי הריסה, רישום הזכויות בנכס על שם הרוכש בכל מקום בו יש צורך (לשכת רישום המקרקעין (טאבו), חברה משכנת, רשות מקרקעי ישראל).

ליווי עסקאות נדל"ן

הליווי והייצוג כולל את כל הטיפול בעסקה החל מניהול משא ומתן, עריכת ההסכם, בדיקת זכויות הנכס בתיק הבניין ברשות המקומית, בדיקת שעבודים, עיקולים, משכונות, משכנתאות וצווי הריסה, רישום הזכויות בנכס על שם הרוכש בכל מקום בו יש צורך (לשכת רישום המקרקעין (טאבו), חברה משכנת, רשות מקרקעי ישראל).

רכישת דירות יד שנייה

הליווי כולל בדיקת הסכם המכר על כל נספחיו, ביצוע בדיקות משפטיות טרם ההתקשרות עם הקבלן, בדיקת אופן הבטחת כספם של הרוכשים, ניהול משא ומתן מול הקבלן עד לקבלת נוסח הסכם המגן על האינטרסים של הרוכשים, בדיקת הזכויות במקרקעין עליהם נבנה הנכס, ליווי הרוכשים במועד החתימה על ההסכם מול הקבלן, ייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין.

רישום זכויות

משרד עורכת דין ענת קציר עוסק ברישום זכויות שונים ומורכבים, ביניהם: רישום בתים משותפים, תיקון צו רישום הבית המשותף, עריכת תקנונים מוסכמים לבתים משותפים ורישומם, השלמת רישומי זכויות מכוח עסקאות מכר, שכירות לטווח ארוך.

ליווי משפטי למשכירים 

בעלי דירות רבות, נתקלים למרבה הצער במקרים בהם קיים קושי לפנות דיירים מדירותיהם המושכרות לשוכרים. במרבית המקרים מדובר בשוכרים שהפסיקו לשלם את שכר הדירה או התשלומים השונים הנלווים לשכר הדירה כגון תשלומי חשמל, מים גז וכיוצא בזאת. 

לעתים מדובר, בשוכרים שתקופת הסכם השכירות שלהם הסתיימה והם אינם מעוניינים לעזוב את הדירה, ולעתים מדובר במקרים פשוטים בהם קיימת לבעל הדירה האפשרות לפנות אל השוכר ולבקש ממנו לקצר את תקופת השכירות, ואילו השוכר מסרב לכך, וזאת מבלי שתהיה לו טענת הגנה כלשהי מפני פינוי מהדירה.

כיום קיים סדר דין מיוחד, מהיר יחסית, באמצעותו ניתן לפנות דייר מדירה שכורה שחוק הגנת הדייר לא חל עליה כאשר הדייר מסרב לפנות את הדירה השכורה באחד מהמקרים המתוארים לעיל.

לפני חקיקתו של ההליך, מדובר היה בהליך ארוך ומייגע בו נאלצו בעלי דירות לנהל הליכים משפטים ממושכים ויקרים, כאשר גם בתום ההליכים עדיין לא היה מתאפשר בידי המשכירים לגבות את החוב בתשלום דמי השכירות שהצטבר.

כיום, במסגרת ההליך לפינוי מושכר, הדיון בתביעה מתקיים בתוך 30 יום מהמועד להגשת כתב ההגנה האחרון, והדיון עצמו יסתיים תוך יום אחד. הסיכומים בתביעה יעשו בעל פה ביום הדיון וזאת בניגוד לפרקטיקה המקובלת בהליכים אזרחיים בהם יש להגיש סיכומים בכתב ואילו ופסק הדין ניתן בתוך 14 יום. 

במקרים מסוימים ניתן לקבל פסק דין שמורה על פינוי השוכר מהדירה בתוך 60 יום מיום הגשת התביעה. משרד עורכת דין ענת קציר מלווה בעלי דירות בהליך זה לרבות ייצוגם בבית המשפט.

מיסוי ומקרקעין

בטרם ביצוע כל עסקה במקרקעין, חשוב ביותר לבצע תכנון מס אופטימלי וזאת על מנת להיערך מראש למסים העשויים לחול על הרוכש או המוכר זכות במקרקעין. לעתים, תכנון מס והיערכות לחשיפה לתשלומי מסים עשויה להפחית את הכדאיות הכלכלית בביצוע עסקה.

משרד עו"ד ענת קציר מבצע בדיקת היבטי מס ותכנונו בעסקאות המקרקעין השונות כגון: מס שבח מקרקעין במכירת דירות וזכויות במקרקעין, מס רכישה ברכישת דירות וזכויות במקרקעין, טיפול בחובות מס רכוש וכן השגות על שומות בפני רשויות המס.